Language: Slovenščina English Hrvatski Српски Bosanski 

O podjetju

Jupiterus d.o.o.
Čampova 2
1000 Ljubljana,
Slovenia,
Europe

Jupiterus, Stegne 21, 1000 Ljubljana, Sloveniam Europe


T.:+386 (0)30 333 330
E: info@jupiterus.si

 

 

ZA POSLOVNE OSEBE

V sodobnem svetu je pomemben odzivni čas in pa hitrost. Znano je, da uspešni poslovneži upravljajo z zaupnimi informacijami. Zato je pomembno, da ima sodoben poslovež možnost sprejemanja odločitev preko mobilnega telefona, pri tem pa ne sme ogrožati sojega podjetja s tem, da bi informacija prišla v napaćne roke. Pogost način za pridobitev informacij je tudi prestrezanje klicev. GSMK Cryptophone zagotavlja varno konverzacijo in preprečuje možnost prisluškovanja. S tem pridobimo veliko časa, ker ne potrebujemo dodatnih srečanj in poslovnih sestankov za sprejemanje pomembnih odoločitev.

ZA DRŽAVNE USLUŽBENCE

Danes si težko predstavljamo življenje brez mobilnega telefona. Vsi pa se zavedamo, da obstaja potencijalna možnost prisluškovanja našemu pogovoru. Državni uslužbenci spadajo v kategorijo tistih, katerih informacija je lahko za nekoga ključnega pomena. GSMK Cryptophone sistemi zagotavljajo, da pomembne informacije ostanejo varne.

ZA ODVETNIKE

Odvetniške pisarne z podružnicami po vsem svetu lahko zaradi uhajanja informacij izgubijo primere na sodišču, ali pa ne dosežejo željenih ciljev na pogajanjih. Pogosto se to zgodi kadar gre za mednarodne primere. Zato je v zadnjih letih narasla tendenca po varni komunikaciji še posebej med strankami, ki so pogosto na terenu. Prisluškovanje je prisotno kadar gre za večje ekonomske ali druge interese med državami.

ZA POLICISTE IN KRIMINALISTE

Organi pregona, ki se ukvarjajo z organiziranim kriminalom imaj opraviti z združbam, ke imajo veliko denarja. Zato si lahko privoščijo naprave za prestrezanje in druge vrste naprav za pridobivanje pomebnih informacij. Pri tem so lahko ogrožena življenja posameznikov, neuspeli poskusi aretacij in razkritje agentov, ki delajo pod krinko.

ZA NOVINARJE IN REPORTERJE

Znani so primeri, ko so bila ogrožena življenja novinarjev in publicistov z namenom, da prava informacija ne bi prišla v svet. Znane radijske in televizijske hiše po svetu so nardile korak naprej in začele uporabljati varno komunikacijo. Več kot 200 GSMK varnih telefonov je bilo prodanih mednarodnemu združenju novinarjev.To je pomembno za njih, ker so pogosto na poti in potrebujejo izmenjavo informacij. Pogosta je tudi uporaba GSMK Thuraya satelitskega sistema za območja kjer ni pokritosti GSM mobilnega omržja. Ker je mogoče prav tako prisluškovati tudi satelitskim telefonom je GSMK rešitev tudi za tovrstne primere uporabe.